Hem
Välkommen till Scienta Scientific

Scienta grundades 1986, och är ett ledande företag inom forskning, utveckling och applikationer inom tillämpad kärn- och ytfysik samt för ultrahögt vakuum.

Med forskare som har täta kontakter med universitets- och forskningsvärlden, och med en världsomspännande verksamhet skapar Scienta lösningar och instrument för strålningsanalys och högupplöst spektroskopi.


OM FÖRTROENDE ONLINE

VGScienta

VG Scienta

VG Scienta är världsledande utvecklare, tillverkare och leverantör av instrument och vakuum-komponenter för ytfysikforskning.

Material- och ytfysikforskare förknippar VG Scienta främst med högintensiva fotonkällor samt högpresterande elektron-spektrometrar. Spektrometrar som är vidareutvecklingen av det som gav Professor Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981.
VG Scientas elektron-spektrometrar är utvecklingsledande och ständigt en avgörande kugge i publikationer i såväl Nature som Science.

I vår produktkatalog finns mer än 2,000 standard vakuumkomponenter vid sidan av kompletta vakuumsystem för forskning och produktion.

VG Scienta gruppen är ISO 9001:2000 certifierad med kontor i Sverige, England, USA samt Japan och har även ett brett nät av distributörer världen över.

Gammadata SAUNA Systems AB

Scienta Sensor Systems AB

Vi tillverkar instrument för insamling och detektion av ädelgasen xenon.
Genom att kombinera industriell design och ett mycket känsligt detektionssystem baserat på en beta-gamma koincidens teknik har vi uppnått mycket hög prestanda på våra produkter för ädelgasdetektion.
Vårt system SAUNA II (Swedish Automatic Unit for Noble Gas Acquisition), har nu förbättrats med avseende på detektionskänslighet, driftsäkerhet, underhållssäkerhet samt supporttillgänglighet.
SAUNA II har avsevärt bättre prestanda än de krav som huvudkunden CTBT utformat för realtidsfältmätningar av kortlivade radioaktiva ädelgaser. 
Idag har vårt system utmärkt driftsäkerhet, användarvänlighet, underhållsäkerhet samt en världsomspännande support.